Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt beskriver hur vi arbetar för våra kunder. Det hjälper oss att få en tydlig bild och bredare förståelse för företagen vi samarbetar med. Det, hoppas vi, ger alla inblandade ett mervärde.

När du vänder dig till oss startar vi en analysprocess som består av flera olika steg:

Prospektering
Det här är det första steget som präglas av praktiska detaljer kring vad som kommer att hända. Vi tar upp frågor som När? Var? Hur? Samt andra ämnen som är viktiga för att komma vidare.

Analys
För att kunna ta fram rätt kompetens behöver vi ha så mycket information som möjligt om temat för er aktivitet. Med vårt analysverktyg tar vi reda på vem målgruppen är, vad ni vill ha ut av ert event etc. Detta vill vi veta för att kunna hjälpa er att uppnå era mål.

Helhetssyn
Vi vill gärna fördjupa oss i ert företags helhet. Viktiga parametrar är bland annat företagets övergripande mål, strategi och varumärke. Vi vill hjälpa er att betrakta föreläsningen i ett större perspektiv och se den som en del av företagets utveckling och inte bara som en isolerad händelse. Det inte ovanligt att kunden efter en sådan analys ändrar ämnet eller målet med sitt event.

Offert
Vi offererar lämpliga förslag till er och preliminärbokar talaren.

Bokning
När ni har bestämt er för att boka föreläsaren skickar vi ett avtal till er för påskrivning. I samband med detta kontaktar vi talaren och bokar denne.

Uppdragskontroll
Vi säkerställer att föreläsaren och ni har kommit i kontakt med varandra i god tid innan uppdraget.

Utvärdering
Efter genomfört uppdrag utvärderar vi tillsammans med er både vår egen och talarens insats. Vi återkopplar till föreläsaren.

Mervärde
Vi vill att ni får ut så mycket som möjligt av er investering och därför föreslår vi alltid en uppföljning, som dock inte nödvändigtvis måste bestå av ytterligare en föreläsning.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund