• Skriv ut

Våra kärnvärden

Kärnvärdena definierar ett sätt att arbeta och uppträda, och som ska inspirera och utmanar våra medarbetare i strävan att skapa ett framgångsrikt företag.

Urvalskriterierna bygger dels på mångårig erfarenhet i talar- och utbildningsbranschen, dels på kontinuerlig dialog med kunder.

Kompetens
Vi är duktiga på det vi gör! Vi har kompetensen, kunskapen och skickligheten att sätta in oss i och förstå, och kan därför erbjuda rätt lösning/talare till våra kunder.

Engagemang
Vår främsta styrka är vår personal. Vi vill ha kul på jobbet och vi vill visa våra kunder att vi är engagerade och har mycket energi. Från första kontakt är vi mån om att återkomma snabbt med en lösning, och vi vill vara lättillgängliga för våra kunder som ska känna att vi bryr oss om dem.

Professionalitet
Let’s Talk About strävar efter världsklass i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det handlar om allt från hur vi internt arbetar till hur vi kommunicerar med våra kunder, från första kontakt till och med efter avslutat talaruppdrag. Våra kunder ska tycka att vi är professionella och en ansvarsfull och trygg samarbetspartner. För att nå detta krävs att vi utmanar oss själva och att vi alltid strävar efter och skapar förutsättningar att förbättra oss.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund