Renata Chlumska

Intervju med Renata Chlumska

- Hur länge har du föreläst?
I år är det 14 år sedan jag började föreläsa.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Det beror lite på vad kunden har för önskemål men generellt kan man säga att publiken får ta del av de spännande expeditioner och äventyr som jag har genomfört. Men det handlar inte om att få dem att vilja klättra eller paddla utan ta mina erfarenheter och överföra dem till de utmaningar som man möter här hemma. För vi kämpar alla i uppförsbackar ibland, i arbetslivet och vardagen, som företag och organisationer. Och parallellerna med att nå toppen av världens högsta berg och lyckas med utmaningarna på hemmaplan är många och slående lika.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Jag arbetar mycket med att ge publiken något som de har glädje av både för stunden men även mer långsiktigt. När de stöter på motstånd och tunga dagar så skall de kunna plocka fram de bilder som de fått av mig och få lite draghjälp i uppförsbackarna. De skall känna sig stärkta, känna och veta att det går.

- Vad gör dig unik som talare?
Främst mina upplevelser och erfarenheter naturligtvis. Men även mitt sätt att tydliggöra bryggor från min värld till arbetslivet här hemma på ett målande och engagerande.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Främst företag, både svenska och internationella och sedan även kommuner, landsting, skolor, föreningar – ja i princip alla!

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Jag har genom åren fått fantastisk feedback på mina föredrag och det värmer alltid lika mycket att få höra att föreläsningarna är både inspirerande och motiverande, att jag har ett inlevelsefullt och medryckande sätt att berätta på som gör det lätt att leva sig in i det jag talar om. Men det som betyder mest är när jag får höra att ”detta kan vi verkligen använda”. För det finns så mycket från min värld som går att överföra till människors mer vanliga liv och yrken. Föredraget är mycket mer än enbart en spännande och underhållande berättelse.

Stort tack Renata, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund