Raymond Ahlgren

Intervju med Raymond Ahlgren

- Hur länge har du föreläst?
Jag har föreläst sen jag var 3 år ha ha.. Men professionellt sedan 2007.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Ämnet är ju personlig utveckling. Och det jag fokuserar mest på är det egna ansvaret som var och en av oss har över våra liv. Jag klämmer också in meningen med livet och receptet på lycka – bara sådär, som en bonus.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Ytterst vill jag höja publikens medvetandenivå. Enligt mig är roten till allt det onda i världen låg medvetandenivå. När vi blir medvetna kan vi också agera utanför den vanliga ramen. Släppa autopiloten och ta tillbaka kontrollen över våra liv.

- Vad gör dig unik som talare?
Jag vet inte om det är unikt, men jag lever som jag lär. Allt jag talar om lever jag. Varje dag, minut och sekund av min vakna tid. På så sätt kan man gå från att tro på något till att veta. Jag älskar devisen – sluta tro, börja veta. Jag brukar också få höra att publiken uppskattar min närvaro och energi. Däremot kan jag (tyvärr) inte ta åt mig äran för det jag talar om eftersom jag inte klurat ut dessa sanningar själv – de finns liksom omkring oss. Jag bara pekar ut dem.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Mest är det storföretag. Speciellt företag som står inför förändringar med allt vad det innebär av uppsägningar, nya rutiner, nya företagskulturer osv. Jag lär ju publiken att ta eget ansvar och att lidande egentligen bara är avsaknaden av acceptans. Acceptans för att verkligheten är som den är (den var ju faktiskt här först).

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Igenkänning. Det slår aldrig fel – publiken känner igen sig. Min historia brukar också beröra eftersom den var ganska brutal på många sätt. Men den öppnar också upp och får folk att känna att de inte är ensamma i sitt sätt att vara, tänka och må. Och så är jag ganska kul också. Och snygg. Och ödmjuk.

Stort tack Raymond, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund