Per Holknekt

Intervju med Per Holknekt

Hur länge har du föreläst?
– Jag gjorde min första föreläsning redan på 80-talet, men det har eskalerat och just nu är jag väl ute ett par dagar i veckan. Både i Sverige och internationellt. Jag får långt fler förfrågningar än jag mäktar ta och det känns ju lite kul förstås.

Vad handlar dina föreläsningar om?
– Oftast om livet självt och dess kopplingar till karriären. Om de små nycklarna till de stora dörrarna. Om hur man skapar runt sina egna förutsättningar. Mitt syfte är att få människor att förstå att även de kan. Att det faktiskt går.

Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
– Man ska gå därifrån sugen och med ny handlingskraft. Man ska ha mina små verktyg i hjärtat och sen skrida till verket.

Vad gör dig unik som talare?
– Jag har dyrköpta livserfarenheter som kan vara andra till gagns. Jag har sett livets båda extremsidor, både de extrema medgångarna och de dito motgångarna.

Vilka är det som efterfrågar dig?
– I princip alla. Jag funkar överallt. Jag har ett brett register som går att anpassa efter i princip vilken kund som helst. Jag talar lika enkelt inför näringslivstopparna som för skolelever, konfirmander, småföretagare eller statliga tjänstemän. Jag har inget standardmanus utan talar alltid ad hoc likt en kameleont. Alla människor har något gemensamt och det är där jag berör.

Stort tack Per, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund