Pär Holmgren

Intervju med Pär Holmgren

- Vad handlar dina föreläsningar om? (OBS! – här bifogade Pär ett avsnitt från hans hemsida som vi redan använt i hans presentation).
Hållbarhetsfrågor, klimatförändringar. Jag brukar bl.a. prata om befolkningsökningen, kopplat till att vi därmed också utnyttjar mer och mer av jordens resurser. Jag säger också att det inte är kört, att det fortfarande går att göra mycket åt situationen.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Kunskap, insikter, en förståelse för hur bråttom det är att göra stora förändringar i samhället. Men även att det finns stora möjligheter att klara av dessa förändringar på ett bra sätt, inom en ganska snar framtid…

- Vad gör dig unik som talare?
Svårt för mig själv att svara på. Erfarenheten av hundratals föreläsningar, en tvärvetenskaplig syn på problem och utmaningar. Tror/hoppas också att jag är bra på att anpassa mig till publikens förutsättningar och förkunskap.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Oftast kommuner och studieförbund, samt företag/organisationer inom energi och jordbruk/skogsbruk.

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Just inom klimatfrågan är det tydligt att frågeställningarna gått från att vara ”naturvetenskapliga” till mer ”beteendevetenskapliga”. I stället för att ifrågasätta klimatförändringarna undrar man nu mer om vad man kan/ska/borde göra.

Stort tack Pär, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund