Ola Löhman

Intervju med Ola Löhman

-Hur länge har du föreläst?
Jag har förläst de senaste 12 åren mer eller mindre frekvent och inom samma område.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Om hur världen förändras och hur det förändrar hur pengar produceras i den förändringen, hur strategier kan skapas och vilket ledarskap som krävs. Och den utveckling vi talar om är hur företag alltmer blir producenter av välfärd tolkat på många olika sätt till exempel miljöfrågor och samhällsfrågor. Ända fram tills alldeles nyss har det här varit i princip omöjligt att försvara finansiellt, men inte längre. Hur det går till är viktigt att förstå, för det är trots vad alla verkar tro komplicerat.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Att förstå mer om den värld vi lever i och hur den utvecklas, det är viktigt eftersom Sverige på intet sätt leder den utvecklingen samtidigt som den kommer att påverka alla företags förmåga att producera pengar och staters förmåga att producera välfärd. Kort uttryckt allas vår framtid. Den som har insikter i det kommer att klara sig bättre än de som inte har det.

- Vad gör dig unik som talare?
Att jag verkar lyckas förklara komplicerade förhållanden så att de blir begripliga och möjliga att agera på.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Företag, stater, myndigheter och andra organisationer. Jag var nyss i Kairo och talade på uppdrag av det Egyptiska finansministeriet.

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Att det var helt nya väldigt användbara insikter både teoretiskt och praktiskt presenterade på ett enkelt och begripligt sätt.

Stort tack Ola, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund