Mikael Andersson

Intervju med Mikael Andersson

- Hur länge har du föreläst?
Jag startade redan 2001 med några få framträdanden. Bland annat tillsammans med Ronnie Gardiner, jazztrummisen. Det gick väldigt trögt för mig i början, framför allt då jag engagerades för öppna föreläsningar för allmänheten. Detta berodde väl på att jag var helt ny och okänd som person och föreläsare för de flesta. Sedan kom terrordåden i USA 9/11 och sänkte hela världsekonomin vilket var förödande för alla. Efterfrågan på föreläsningar minskade dramatiskt och var man som jag då en helt okänd nybörjare blev det oerhört tufft att få några uppdrag över huvud taget. Jag var nära att ge upp och se det som ett bra försök men inget mer. Då föll plötsligt allt på plats när jag råkade träffa rätt personer vid rätt tillfälle och det ledde till viss mediabevakning, tidningsartiklar och tv-inslag. Då ökade kännedomen om mig som person och vad jag höll på med hos både företag och allmänheten vilket markant höjde intresset och efterfrågan på mina föreläsningar. Jag jobbade på så mycket jag orkade parallellt med min fasta anställning fram till hösten 2003 då jag hade så många uppdrag att jag tvingades välja mellan mitt fasta jobb eller en karriär som professionell föreläsare. Ja, resten vet du säkert. Jag valde det spännande och lite mer osäkra alternativet, och det har jag aldrig ångrat.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Om varje individs resurser och möjligheter att själv påverka och förändra sitt liv och sin livssituation. Jag talar om tydliga mål och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga mina drömmar. I det jag vill förmedla finns mycket om egna aktiva vägval, eget ansvar för mina upplevelser, min framtid, mitt liv. Rubriken ”Tankens Kraft” innefattar mycket av detta som tagit mig till den livssituation jag har idag. Underrubriken är ”att göra det omöjliga möjligt” och utifrån det beskriver jag min syn på vad jag egentligen kan åstadkomma genom att bestämma mig för att inte använda ordet ”omöjligt” om framtiden. För mig är kärnan i det jag vill förmedla att de största hindren och barriärerna jag har att övervinna är de mentala. När jag börjar tro på mig själv och min egen förmåga, när jag ser ”förbi” hindren och aktivt söker en lösning på problemen, ja då är den svåraste striden vunnen. Jag ser självklart hinder som alla andra, men när jag beslutar mig för att inte acceptera att de alltid skall få finnas där, då blir min inställning och angreppssätt mer lösningsfokuserat vilket ofta leder till att jag eliminerar hindret och tar ytterligare ett steg framåt.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Jag hoppas att de skall kunna identifiera sig i det jag säger. Min föreläsning är mycket personlig och dessutom upplevelsebaserad vilket gör att många uttrycker att de känner igen sig i vad jag talat om och att det jag förmedlat gett dem ett annat perspektiv på deras egna resurser och möjligheter i livet. Jag vill ge tillfälle till eftertanke och reflektion. Jag beskriver det mörka, det svåra och smärtsamma. Detta finns med för att förtydliga och förstärka det ljusa, det positiva och kanske kunna ge hopp, glädje, kraft och inspiration till publiken.

- Vad gör dig unik som talare?
Mitt personliga sätt att framföra mitt budskap. Ett unikt levnadsöde som är speciellt i många avseenden och en livssituation som väcker tankar och känslor utan att jag ens behöver öppna munnen. Dessa förutsättningar i kombination med ett mycket tydligt budskap som framförs på ett medvetet, engagerande, humoristiskt och närvarande sätt brukar fånga publiken uppmärksamhet och intresse.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Jag föreläser både i Sverige och Norge för näringsliv, statliga myndigheter och verk, landsting, kommuner, fackförbund, utbildningsorganisationer, grundskolor, gymnasium, högskolor, folkhögskolor, folkrörelsen etc.

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?

Här är några av de senaste kommentarerna:
”Hej! Vilken talare! Du är kanon och jag fascineras över din styrka i att nå dina mål. Jag försöker applicera detta i mitt liv.

”Hej Mikael! Tack för föreläsningen igår. Nu ska jag formulera några mål för mig för att bli mer nöjd mer livet. Mycket inspirerande att se och höra Din presentation! Tack igen!”

”Hej Mikael! Vill passa på att tacka dig för en otroligt inspirerade föreläsning. Jag kom på mig själv med att sitta med hakan i knäet otroligt många gånger!”

Stort tack Mikael, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund