Johan Ernst Nilson

Intervju med Johan Ernst Nilson

- Hur länge har du föreläst?
Jag började föreläsa 1994 och har arbetat med coaching och teambuilding sedan 2003. Jag håller i snitt 10 föreläsningar i veckan och bara i år har jag föreläst på följande ställen; Bangkok, Boston, Hong Kong, Verbier, Hua Hin, Köpenhamn, New York, Texas, London, Monaco och Stockholm. Som mest har jag hållit sex föredrag på en och samma dag.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Min nya föreläsning heter ”My Personal Everest” och handlar om att nå sina drömmar. Jag talar också om skillnaden mellan drömmar och mål. Varför inte ens drömmar kan vara mål istället för att bara förbli drömmar.

I mina teambuilding kurser går vi igenom ett koncept som heter ”The Invisible Rope”, som handlar om att vi alla sitter samman i en kedja där vi måste samarbeta, förlåta, förstå samt förutse problem.

Andra saker som vi går igenom under mina kursdagar eller föreläsningar är ”PPL” – Allmänna och Egentliga Gränsen”. Denna motivationsteknik bearbetar andra personers bedömningar av dina prestationer. Den Allmänna Gränsen är vad andra säger till dig att du kan medan Den Egentliga Gränsen är vad du själv bestämmer dig för att du klarar av. Det är trots allt bara du som kan sätta dina egna gränser – ingen annan!

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Jag att de ska få sig en tankeställare och fundera på vad de egentligen vill ha ut av livet. Vad är ditt Personliga Everest? Vad är dina drömmar och hur ska du nå dit? Genom verktyg och motivations redskap som jag visar vill jag att lyssnaren ska kunna förändra sig till det bättre och förbättra sina vägval. Jag vill även visa att en liten kille med 1:a i gymnastik kan bestiga Mt Everest och finna trygghet och självförtroende i att våga ta kalkylerade risker. Ju högre berget är desto svårare må det vara att klättra upp, men desto vackrare blir också utsikten. Det är värt att ta en risk, det är värt att våga sig på det okända för att kunna nå personlig framgång.

- Vad gör dig unik som talare?
Med annorlunda metoder försöker jag leverera kunskap och insikt med hjälp av humor, egna motivationsredskap och lärdom från 16 års erfarenhet av expeditioner med livet som insats i 100 länder!

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Jag har just nu haft mina största kunder i Asien och USA, men även i Europa. Jag har föreläst för allt från 3500 personer till enskilda coachingsamtal med företagsledare. Jag coachar idag några av Sveriges viktigaste företagsledare samt tar bolag ut på egna äventyr. Förra året tog jag upp fem stora finansbolag på bergstoppar runt om i Europa och denna erfarenhet använder vi sedan inom bolaget för att lära oss visioner, misstag och kontrollerat risktagande. Jag har oftast bokningar på emellan 50-300 personer. Bland mina kunder finns allt från restaurangkedjor, banker, reklambyråer och finansbolag till skolor, sjukhus och universitet.

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Jag har haft turen att alltid fått högsta betyg på mina föreläsningar. Jag har haft återkommande kunder som efter 10 år fortfarande bokar mig varje år eftersom jag förändrar, förnyar och anpassar mina anföranden efter kundens behov. Mina viktigaste betyg är då kunden har förändrat sitt sätt att tänka inom bolaget till det bättre eller vågat ta en ny väg efter att de lyssnat på min föreläsning. Några av kommentarerna som alltid återkommer är; lärorikt, roligt, inspirerande och motiverande.

Stort tack Johan, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund