Doreen Månsson

Intervju med Doreen Månsson

- Hur länge har du föreläst?
Nu är det 4 år.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Mångfald. Jag pratar kring mångfald som en självklar tillgång man behöver mångfald för att utvecklas. Det finns en fördom att mångfald lätt blir stökigt och det är till viss del sant men utan att man stöter och blöter mot olikheter utvecklas man inte, då blir man Nordkorea.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
ag vill inte att de går därifrån med min åsikt, jag hoppas att jag inte marinerar för mycket med mina åsikter utan att jag väcker en tanke som de sedan utvecklar efter egen hand, jag hoppas jag ger perspektiv eller glasögon som de inte hade tidigare.

- Vad gör dig unik som talare?
Jag talar utifrån erfarenhet vilket jag tror ökar min trovärdighet inom ämnet, det jag pratar inte om sånt som jag bara mentalt har förstått utan även sånt som jag känt och upplevt.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Alla möjliga. Skolor, företag, föreningar, kyrkan, olika organisationer och så vidare

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Det är väldigt olika då mina uppdragsgivare är väldigt olika. Det uppstår oftast debatter och frågeställningar som lever vidare vilket är jätteviktigt då mina föreläsningar handlar inte om att predika utan att skapa dialogmöjlighet.

Stort tack Doreen, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund