Dag Lotsander

Intervju med Dag Lotsander

Hur länge har du föreläst?
– Sedan 2005. (1-2 per vecka i fem år har blivit ca 350 föreläsningar för ca 23 500 personer)

Vad handlar dina föreläsningar om?
– Lean ledarskapsfilosofi, som utvecklats inom Toyota. Att beskriva hur Lean fungerar i praktiken och att Leanfilosofin måste komma före dess metoder och verktyg. Jag ger många exempel på lyckade införanden av Lean Services i Sverige. Hur lyckades t ex Toyota bli världens största i sin bransch. Hur ett Lean förhållningssätt leder till att man ägnar sig åt att alltid tillföra nytta till kunden. Det som inte tillför nytta betecknas som slöseri. Ett av målen med Lean är att alla medarbetare förstår flöden, söker upp och eliminerar små och stora slöserier.

Lean är ett förhållningssätt och Lean Services betonar vikten av att ha resurssnåla och flexibla processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov. Ledstjärnor är värdeskapande, enkelhet och helhetstänkande. Målet är att skapa effektiva och störningsfria flöden. Detta sker inte minst genom att involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens alla led, därför belyser jag också forskning kring människors olikheter i syfte att inte låta olikheter bromsa utveckling – utan istället driva på utveckling och förändring.

Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
– Jag vill att åhörarna ska förstå kraften i ledarskapsfilosofin Lean. Att alla organisationer kan ta till sig de delar som passar dem bäst, utifrån sin aktuella situation. Förbättringar uppnås alltid.

Vad gör dig unik som talare?
– Det unika med mig är att jag är den enda i Sverige som föreläser om Lean direkt från källan, eftersom jag arbetat 20 år med ledarskap inom Toyota, internationellt sedan 2003. Jag har även över 200 referensföretag som närmat sig Lean med olika framgång. Rapporterna från verkliga case uppskattas mycket.

Vilka är det som efterfrågar dig?
– Alla former av företag, organisationer, utbildningsinstitut och intresseorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Även internationellt.

Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
– Följande referenser: ”Mycket engagerande och kärnfull presentation, bra material och ett tydligt budskap. Toppbetyg! Väldigt intressant! Eloge för engagemang! Väldigt intressant. Bra med föreläsare som tar många exempel och historier från riktiga livet. Mycket intressant och inspirerande. Mycket inspirerande föreläsare. Toyotas förändringsarbete är imponerande” Hej Dag, för några dagar sedan lyssnade jag på ett föredrag som Du höll. Vill bara säga att jag var djupt imponerad av Ditt sätt att föreläsa och det budskap Du kom med. Ta detta beröm från en som själv är professionell föreläsare på Mittuniversitetet.

På en femgradig skala har jag ofta 5,0, och aldrig kommit under 4,6.

Stort tack Dag, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund