Christer Olsson

Intervju med Christer Olsson

Hur länge har du föreläst?
– 15 år.

Vad handlar dina föreläsningar om?
– För närvarande handlar de framförallt om Kulturutveckling, om att identifiera och systematiskt arbeta med att utveckla en vald kultur, samt att förstå kombinationen av Struktur och Kultur och inte det ”antingen-eller-fokus” som ofta råder. Jag arbetar också mycket med förändringsledarskap för både medarbetare och chefer under rubriken ”Organisationsutveckling genom individutveckling den enda möjliga”, då all utveckling bygger på att människor väljer att göra annorlunda i dag än i går. ”Arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet” är en tredje aktuell rubrik som knappast kräver någon förklaring och inte heller den fjärde aktuella rubriken ”Den som vill mest vinner”.

Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
– De ska få handlingsvilja och handlingskraft genom tryggheten att ingenting är så krångligt som vi ofta gör det till i vår rädsla att inte framstå som tillräckligt intellektuella. Samt insikt om att det inte finns något rätt sätt utan att du skall hitta ditt eget sätt.

Vad gör dig unik som talare?
– Förutom det jag nyss nämnde så händer det alltid konkreta saker både hemma och på jobbet då jag använder bilder från båda miljöerna.

Vilka är det som efterfrågar dig?
– Alla som förstår behovet av trygga, starka och utvecklingsbenägna medarbetare i de tre sektorena Offentlig, Privat och Social.

Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Här är några kommentarer:
”Du fick mig att förstå på ett nytt sätt, du fick mig att göra det jag tänkt så länge.”
”Äntligen någon som vågade säga sanningen utan att någon blev sårad.”
”Du satte ord på saker jag grubblat på men inte kunnat förklara.”

Stort tack Christer, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund