Anna Ferneman

Intervju med Anna Ferneman

Hur länge har du föreläst?
– 14 år

Vad handlar dina föreläsningar om?
Helheten, kopplingen mellan en framgångsrik organisation och chefer/medarbetare som lyckas, mår bra och får ihop sitt liv i helhet, vad är gör dem.? Hur agerar dem, hur tänker dem. Vad skiljer dem från chefer/medarbetare som inte går hem tid, som inte får relationerna att fungera, och inte är nöjda i grund och botten. Mina föreläsningar handlar om att skapa de bästa förutsättningar för sig själv, om att bestämma sig för att må bra och lyckas i olika roller. Det kan vara som chef, medarbetare till roller i privatlivet.

Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Inspiration, energi och mod till att genomföra förändringar stora som små kopplade till hälsa och välbefinnande. Aha upplevelser. Insikt kring vad de vill förändra och att små förändringar kan ge stora effekter. Jag vill och också att de ska uppleva att de får något konkret med sig, samt exempel från verkligheten som de kan relatera till och känna igen sig i.

Vad gör dig unik som talare?
Att jag lever som jag lär, vilket är något jag bestämt mig för och har ständigt i fokus. samtidigt är jag medveten och ödmjuk för att livet är en ständig process med olika utmaningar som vi ställs inför, just därför är det så viktigt att bestämma sig för goda vanor och hålla fast vid dem. Att jag har energi som smittar av sig och skapar inspiration.

Vilka är det som efterfrågar dig?
Organisationer, ledare, medarbetare som vill inspireras fyllas på med ny energi och driva igenom förändringar kopplat till hälsa och välbefinnande och resultat.

Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Energi, inspiration, viktigt ämne som man behöver få upprepat. Du är det du förmedlar. Kunnig och engagerad. Konkret och lätt att ta till sig.

Stort tack Anna, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund