Anna Karlstedt

Intervju med Anna Karlstedt

- Hur länge har du föreläst?
Föreläsningar blev en återkommande arbetsuppgift för mig när jag arbetade inom företagshälsovården. Det handlade ofta om kortare utbildningar för t.ex. chefer eller anställda, ibland också inspirationsföreläsningar för en större publik. Jag gick verkligen igång på de här uppdragen, jag blev inspirerad och upptäckte att jag har en viss talang för att föreläsa som jag nu fick utlopp för. Det var en rolig tid.

- Vad handlar dina föreläsningar om?
Föreläsningarna tar utgångspunkt i min yrkeskompetens. Med psykologin som grund föreläser jag om stress, förändringsarbete, relationer, kommunikation, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap. Jag tycker ibland att etiketterna eller rubrikerna inte gör mina ämnen rättvisa. Det låter torftigt med ”förändringsarbete” och ”psykosocial arbetsmiljö”, men det är både superintressant och komplext att beskriva t.ex. vilka faktorer som gör det svårt för oss att förändra ett beteende och vad som kan hjälpa oss på traven, hur vi hanterar stress eller hur alkoholproblem på en arbetsplats kan hanteras.

- Vad vill du att åhörarna ska få ut av att lyssna på dig?
Jag vill att mina åhörare ska få upp ögonen för de psykologiska krafter och fenomen som påverkar oss i vår vardag, både på jobbet och hemma. Ofta är dessa krafter en hjälp och en god vägledare för oss men ibland lurar dem oss till onödiga dumheter. Det är rätt häftig och användbar kunskap som jag tycker om att förmedla. Sen hoppas jag också att jag kan göra det på ett underhållande, lättillgängligt och inspirerande sätt.

- Vad gör dig unik som talare?
Unik, jag vet inte, men jag tror att jag är bra på att förmedla vetenskaplig kunskap på ett konkret och lättförståeligt sätt. Det är en balansgång att vara akademiskt korrekt och grundad i vetenskapen psykologi och samtidigt presentera något som åhörarna kan ta till sig. Det finns alltid en risk att föreläsningen blir för teoretisk och en lika stor risk att psykologin urvattnas och bara bli till allmänna floskler. Jag vill tro att jag är bra på den balansgången.

- Vilka är det som efterfrågar dig?
Alla möjliga företag och organisationer, som önskar en utbildning eller föreläsning i syfte att skapa bättre arbetsplatser med medarbetare som trivs, har god hälsa och på så vis kan prestera bättre.

- Brukar du få några särskilda omdömen eller kommentarer av dina åhörare, i så fall vilka?
Att jag är bra på att levandegöra de ämnen jag pratar om, genom många belysande exempel. Att jag är bra på att väcka intresse och skapa ett aktivt lyssnande. Att jag är behaglig att lyssna på. Att jag är underhållande. I mina utvärderingar ifrån kunderna är kommentarerna ”inspirerande”, ”användbart”, ”lätt att ta till sig” och ”underhållande” ofta återkommande. Jag trivs som sagt i föreläsarrollen och tycker att mina ämnen är superintressanta. Min egen tolkning är att de positiva omdömen jag får handlar om att jag lyckas förmedla det.

Stort tack Anna, och lycka till framöver!

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund