Yvonne Sjöberg
 • Skriv ut

Yvonne Sjöberg

Sorg o saknad. Ett ämne som vi helst undviker, men som är viktigt och ofrånkomligt. Vi ställs alla inför mötet med någon nära i sorg; arbetskollega, vän eller anhörig. Hur gör jag mötet varmt och bra för både den drabbade och mig själv?

Det finns en osäkerhet runt sorgen och hur vi bemöter den, Yvonne hjälper oss hitta ett naturligt förhållningssätt till sorg.

Yvonne Sjöberg tar oss med på vägen genom sorgprocessen och förklarar olika reaktioner vi kan möta. Hennes föreläsning genomsyras av lugn o trygghet när hon lotsar deltagarna genom ett känsligt ämne samtidigt som det ges många handfasta tips och råd.

Yvonne Sjöberg är certifierad sorgterapeut och driver företaget Odeas. Hon är ofta anlitad av posom och andra krisgrupper samt omsorgsförvaltningar med sitt koncept för sorgbemötande.

Yvonne arbetar med personalvård samt är koordinator i Folkhälsoinstitutets hälso- och livsstilsprojekt ”Ett aktivt och hälsosamt åldrande”.

Yvonne Sjöberg föreläser om bl. a.
– Insikter om vad sorg är
– Förståelse för olika sorgreaktioner
– Kunskap om våra vanligaste myter om sorg – Redskap i möte med sörjande
– Metoder för att stödja i sorgprocessen

Sagt om Yvonne Sjöberg
”Alla hjälpverktyg man kan använda sig av i sitt arbete fritid. Tiden gick fort”
”Blandningen mellan att vara faktabaserad, personlighet och kunskap. Bra att få prata i mindre grupper. Bra att sorgen blev stor – inte bara döden”
”Att många delade med sig av egna erfarenheter, öppnade sig. Engagerad föreläsare.”

Nyckelord i samband med Yvonne Sjöberg

Föreläsare, sorg, saknad, sorgbemötande, sorgreaktioner, sörjande, stödja, sorgprocessen, sorgterapeut, omsorgsförvaltningar.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund