Töres Theorell
 • Skriv ut

Töres Theorell

Töres Theorell är läkare, specialist i internmedicin och professor emeritus vid avdelningen för stressforskning vid Karolinska Institutet.

Under åren 1995-2007 var han även föreståndare för Institutet för psykosocial medicin. Han har forskat kring socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, arbetsliv och stress. Under senare år har han även utvecklat forskning inom ”positiv stress” och om samband mellan kulturella aktiviteter och hälsa.

Töres Theorell föreläser bland annat om kopplingen mellan stress och vardagsmiljön. Han håller utbildningar i och implementerar program för ledarskapsutveckling kopplad till stresshantering.

Töres Theorell föreläser om bl. a.
– Arbetsmiljö
– Företagshälsovård
– Stresshantering
– Stress som påskyndar sjukdomsförlopp
– Stress som en av de bidragande orsakerna till många sjukdomssymptom
– Strategier mot skadlig stress
– Hälsa och hälsofrämjande medel
– Välbefinnande och livskvalitet

Nyckelord i samband med Töres Theorell

Föreläsare, talare, stress, stressforskare, stresshantering, positiv stress, företagshälsovård, arbetsmiljö, hälsa, hälsofrämjande medel, välbefinnande, livskvalitet.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund