Thord Eriksson
 • Skriv ut

Thord Eriksson

Thord Eriksson är journalist i press, radio och tv. Han har varit redaktör på Dagens Nyheter och på nyhetsmagasinet Fokus, och har regelbundet medverkat i Kunskapskanalens intervjuprogram ”En bok, en författare”.

Tack vare sin långa och breda erfarenhet som journalist är Thord sällan främmande för någon utmaning. Han har lett uppskattade samtal och konferenser kring så skilda teman som regional utveckling, offentlig upphandling och kulturpolitik, byggbranschens utveckling, arbetsmarknad och Försvarsmaktens personalförsörjning.

Han förbereder sig alltid grundligt inför sina uppdrag. Bakgrunden som reporter innebär att han är van vid att vaska fram kärnan ur stora informationsmängder.

Thord uppskattas för sitt professionella sätt att hantera varje uppdrag, och för att han i stunden är trygg och har en lugnande inverkan på talare och paneldeltagare.

JOURNALISTISKA HÖJDPUNKTER
En lång rad uppmärksammade reportage i tidningar som Dagens Nyheter och Fokus.

Har skrivit reportageboken ”Den som inte vill något får bo på natthärbärge”, om hemlösa missbrukare i Stockholm.

ANLITAD SOM SAMTALSLEDARE AV BLAND ANDRA
Socialdepartementet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Unionen, Statens Kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Scenkonst och Försvarsmakten.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Thord Eriksson

Moderator, journalist, reporter, redaktör.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund