Thomas Fürth
 • Skriv ut

Thomas Fürth

Thomas Fürth är en välkänd föreläsare, författare och framtidsforskare med 25 års erfarenhet av framtidsstudier.

Han är docent i Historia vid Stockholms universitet och verksam som forskningsledare vid Kairos Future – ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. I sin forskning har Fürth främst inriktat sig på värderingsförändringar, kulturmöten och den framväxande upplevelseekonomin, samt på arbetslivsfrågor och IT.

Han föreläser på teman som ”Rekordgenerationen”, ”Dagens unga – morgondagens vuxna” och ”De stora framtidsfrågorna”. Fürth talar bl.a. om trender inom samhälle, demografi, livsstilar och teknik, och tar upp värderingar, upplevelser och mångfald i arbetslivet.

Thomas Fürth är en professionell och erfaren talare som jobbat med stora uppdrag såväl nationellt som internationellt. Han är också en van arrangör av idékonferenser och symposier på olika framtidsinriktade ämnen, s.k. Framtidskonferenser.

Nyckelord i samband med Thomas Fürth

Framtidsforskare, trender, värderingar, kulturmöten, livsstil, arbetslivsfrågor, IT, mångfald, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund