Stefan Görwik

Stefan Görwik

Efter drygt 20 år som utbildare, coach och föreläsare räknas Stefan Görwik som en av landets mest inspirerande talare.

Stefan Görwik, en av Sveriges mest inspirerande talare, har i över 20 år utbildat både ledare och team till ökad motivation, arbetsglädje och bättre resultat. Stefans framföranden kännetecknas av entusiasm, humor och en härlig energi.

Stefan har sedan 1987 arbetat som föreläsare och utbildare på flera internationella företag som exempelvis Wilson Learning och Time Manager. Han använder en upplevelsebaserad lärstil som skapar engagemang och positiva insikter hos deltagarna. Efter flera års arbete i USA föreläser Stefan ofta och gärna på engelska. Efter flera års arbete i USA kan han även obehindrat föreläsa på engelska.

Stefan Görwik föreläser om bl. a.
MOTIVATION OCH HANDLINGSKRAFT
Föreläsningen som är i högt tempo handlar om hur man lyckas omsätta ett projekt eller ett mål som man har till handling och resultat. Stefan berättar entusiasmerande hur man gör för att förbättra motivationen – även fast det tar emot. Föreläsningen ger åhörarna handlingskraft och konkreta verktyg för att nå fram till målen.

UTVECKLA VINNANDE TEAM
Hur utvecklar man ett vinnande team? Ett framgångsrikt team präglas av en kommunikation mellan varandra som är rak och öppen samtidigt som den bygger på respekt och förtroende. Alla tar ansvar vilket leder till ökad arbetsglädje och positiva resultat. Stefan tar även upp 17 utvecklingsprinciper för ett framgångsrikt team.

SÄLJ-FÖRTROENDE
Att ha rätt attityd och självförtroende är viktiga ingredienser för ett säljteam. Men om man inte har det, hur kan man då få det? Vilka strategier behövs för att ge säljteamet kraften att kunna motivera sig själva och nå framgångsrika resultat? I denna fartfyllda föreläsning ger Stefan oss svaren och verktygen som skapar långsiktiga och framgångsrika relationer med våra kunder.

FÖRÄNDRINGAR SOM FÖRBÄTTRAR
Kan förändringar förbättra? Hur handskas man med förändringar på ett värdefullt sätt? Förändringar är ett naturligt tillstånd som innebär att människor hela tiden utvecklas, säger Stefan. I föreläsningen ger han oss kraft, tillit och mod att lämna våra trygghetszoner och få oss att ta steget in i utvecklingszonen.

KOMMUNIKATIONSSTILAR – BETEENDEPROFILER
Hur handskas man med besvärliga människor och situationer? Stefan menar att det handlar om ökad flexibilitet i vår kommunikation människor emellan vilket bidrar till bättre samarbete. På ett roligt, lättillgängligt och igenkännande sätt presenterar Stefan oss de olika stilarna.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Stefan Görwik

Ledarskap, teambuilding, coaching, kommunikation, försäljning, förändringsarbete, organisationsförändring, självförtroende, inspiration, motivation, coach, utbildare, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund