Siv Their
 • Skriv ut

Siv Their

Siv Their är en internationellt uppmärksammad doktor i vuxenpedagogik, docent i organisatoriskt lärande, arbetslivsforskare vid Helsingfors universitet, författare och föreläsare. Hon har även mångårig erfarenhet som utbildningschef i näringslivet.

Siv Their föreläser bland annat om ledarskap i förvandling, pedagogiskt ledarskap och lärande organisationer. Hennes föreläsningar och utbildningar ger företagsledare strategier och kunskap att hantera ett arbetsliv i snabb förändring. Hur kommer till exempel de nya teknologierna att påverka ledarskapet? Hon talar även om det pedagogiska ledarskapet där utmaningarna ligger bland annat i att låta medarbetarna se helheten i organisationen och inte bara låta de ha insyn i sina egna arbetsuppgifter. Man behöver frigöra människors energi för att skapa resultat och utveckling i arbetet.

Siv Their är en mycket fängslande och uppskattad föreläsare som har medverkat i flera större utbildningsprojekt i olika organisationer och är ofta anlitad som föreläsare och expert såväl nationellt som internationellt. Hon har bland annat fått utmärkelsen ”Årets pedagog” år 1997 och skrivit en stor mängd olika publikationer av vilka ”Det pedagogiska ledarskapet”, 1994, och ”Att leda lärande och förändring – strategier för företag och organisationer”, 2000, fått mest uppmärksamhet.

Siv Their föreläser om bl. a.
– Karriär
– Ledarskap i förändring
– Ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv
– Manligt och kvinnligt ledarskap
– Social kompetens i arbetslivet
– Värderingar i arbetslivet och arbetsgruppen
– Vuxenpedagogik
– Förändring
– Konflikthantering
– Problemlösning och beslutsfattning
– Teamwork
– Lärande organisationer
– Kommunikation
– Framtidsforskning

Nyckelord i samband med Siv Their

Föreläsare, utbildare, doktor i vuxenpedagogik, vuxenpedagogik, organisatoriskt lärande, arbetslivsforskare, utbildningschef, ledarskap, ledarskap i förvandling, ledarskap i förändring, pedagogiskt ledarksap, manligt och kvinnligt ledarskap, lärande organisationer, social kompetens, social kompetens i arbetslivet, social kompetens i arbetsgruppen, förändring, konflikthantering, problemlösning, beslutsfattning, teamwork, kommunikation, framtidsforskning, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund