Per Lange
 • Skriv ut

Per Lange

När det gäller att motivera säljare och säljledare är Per Lange en inspirerande eldsjäl. Hans föreläsningar är fyllda av energi, värme, tips och konkreta exempel från arbetslivet och han utgår alltid utifrån den senaste forskningen om försäljning.

Hur man skapar en vinnande säljkultur, vad som krävs för att bli en ledande säljare samt hur man når toppresultat i säljandet och utnyttjar hela sin potential, trots svackor, är bl.a. de ämnen han behandlar.

Per Lange drive konsultbolaget, Langesales. Hans metoder används av ett stort antal nordiska säljorganisationer och handlar bl. a. om att skapa nya beteenden och vanor för att få en lönsammare försäljning. Han ger även en heltäckande utbildning I den grundläggande psykologin.

Per Lange har alltid en interaktion med publiken Han bjuder på sig själv, delar generöst med sig av sina säljverktyg. Han kan konsten att inspirera sin publik till ändra sin syn på sin egen potential som säljare/säljledare.

Per Lange är aktuell med ”The Lange Show”.

Sagt om Per Lange
“Det kändes som att Per Lange slet ut sitt hjärta ur kroppen för att ge till oss i publiken! Grymt!”
”Om alla skulle bjuda på sig själv på samma sätt som Per Lange skulle jorden explodera. Han är kung! En fantastisk show!”

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Per Lange

Säljutvecklingskonsult, produktutveckling, säljstrategi, säljteknik, affärsmannaskap, affärskultur, affärsetik, entrepenörskap, entrepenör, företagsamhet, säljare, säljledare, säljkarriär, affärsplan, marknadsföring, kvalitetsutveckling, Cold Calling, målfokusering, framgång, motivation, inspiration, arbetsmotivation, arbetsklimat, attraktionskraft, chefsutveckling, ledarskapsutveckling, coach, coachning, effektivitet, engagemang, kvalitet, kvalitetsförsäkring, målfokusering, säljförtroende, säljmotivation, säljretorik, säljstyrning, säljledning, säljsamtal, säljträning, telefonförsäljning, utmaningar, säljledare, säljkultur, lönsamhet, utildning, föreläsning, show, The Lange Show, säljverktyg, inspiratör, volontärsarbete, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund