Pär Holmgren

Pär Holmgren

Pär Holmgren är meteorologen som intresserar sig för mycket mer än bara vädret. Han är djupt engagerad i klimatfrågan och talar bl.a. om hållbar utveckling, utnyttjandet av jordens resurser, utfiskningen av världshaven och skövlingen av de tropiska regnskogarna.

I sina föreläsningar betonar Pär att vi behöver tuffare politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar för att verkligen kunna åstadkomma något. Alla dessa tre företeelser är viktiga eftersom de går hand i hand och påverkar varandra sinsemellan.

Pär Holmgren lär oss att det inte är för sent, att vi fortfarande kan göra mycket åt situationen. Men han påpekar också att ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

Pär Holmgren föreläser om bl. a.
– Befolkningsökningen, kopplat till att vi därmed också utnyttjar mer och mer av    jordens resurser.
– Ekologi, Ekonomi och Energi, och hur de hänger ihop.
– Att klimatförändringarna ”bara” är en av flera olika konsekvenser av mänsklighetens    övertramp.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Pär Holmgren

Klimat, miljö, hållbar utveckling, väder, meteorolog, föreläsare, talare, utbildare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund