Olle Rossander
 • Skriv ut

Olle Rossander

Olle Rossander är författare, debattör och ekonomijournalist. Han har en omfattande erfarenhet av näringslivsfrågor och har starka synpunkter på vilka ersättningssystem som bäst skapar långsiktighet och hur företag styrs.

Han är omtyckt för sin skicklighet som provokativ talare och för att han alltid lyckas väcka debatt.

Olle anlitas ofta som föreläsare, moderator och debattledare. Olle har under sitt arbete på flera av Sveriges ledande ekonomiredaktioner bevakat svenskt, japansk och asiatiskt näringsliv. Han har varit aktiv i debatten om företagsskandaler, förtroendefrågan och bolagsstyrning.Olle Rossander diskuterar ersättningssystem och företagsstyrning som leder till en förödande utveckling för samhällets långsiktiga utveckling då företag allt oftare tjänar pengar på pengar och inte på den egna verksamheten.

Olle har författat ett flertal böcker som behandlar frågor i det kapitalistiska systemet. Han diskuterar makten över kapitalet, de snabbt växande pensionsfonderna, förtroendet för finansmarknadens aktörer, orsaker och förklaringar till finanskriser. Några av hans böcker är Vilse i finanskrisens labyrinter?: spararens guide till finansvärldens obegripligheter – Det kidnappade kapitalet: på spaning i Skandiaaffärens skugga – Fifflet, fuskarna, förtroende och Lönsamma Aktietips? Verkligheten bakom tidningarnas och analytikernas aktieråd.

Nyckelord i samband med Olle Rossander

Ekonomijournalist, debattör, författare, föreläsare, moderator, näringslivsexpert, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund