Mikael Gunnardo
 • Skriv ut

Mikael Gunnardo

Mikael Gunnardo är utbildad socialpedagog och har sedan 1994 på olika sätt jobbat med relationer i par och familjer. Han jobbar deltid som skolkurator i Västerås kommun. Övrig tid jobbar han i egen verksamhet med bl. a. föreläsningar och kurser.

I tio år har Micke föreläst om föräldraskap på förskolor/skolor och i kyrkor. Hans sätt att ha föreläsning i form av ett föräldracafé är mycket uppskattat. Det betyder att föräldrar sitter runt enkelt dukade bord och att de några gånger under föreläsningen får samtala med varandra utifrån Mickes olika frågeställningar. Det blir dynamiskt och ett lärande även föräldrar emellan. Som 4-barnspappa delar han även frikostigt med sig av allvarliga och roliga exempel från verkliga livet.

Ämnet parrelation är något Micke Gunnardo sysslat mycket med de senaste åren och hans undervisning i dessa frågor kännetecknas av att frimodigt ta sig an även de svåra och känsliga frågorna samtidigt som det präglas av både humor och personliga erfarenheter.

Skolan är också en arena som Micke ofta befinner sig på. Som skolkurator har han skaffat sig erfarenheter av och föreläser om hur viktigt det är med en personal som jobbar utifrån en gemensam värdegrund, med ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra och eleverna samt hur viktigt det är att som vuxen på skolan skapa goda relationer med eleverna. I föreläsningen delar han med sig av tips och erfarenheter och vad modern skolforskning kommit fram till på området.

Mikael Gunnardo föreläser om bl. a.
– Att bygga en säker grund
– Konsten att kommunicera
– Föräldraskap, att lösa konflikter
– Kärlek, självförtroende.
– Micke kommer med många bra tips och råd och nya infallsvinklar.

DELTAGARRÖSTER FRÅN MICKE GUNNARDOS FÖRELÄSNINGAR
Mycket bra föreläsare, kul att lyssna på! Bra med exempel från riktiga livet! Skitbra, älskade upplägget! Superbra! Jag ska åka hem och träna! Mycket lätt att ta till sig av föreläsningen! Mycket bra föreläsare som på ett personligt sätt exemplifierar och delar med sig av sina erfarenheter! Många bra tips om hur man ska få vardagen att fungera bättre! Jag blev berörd!

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Mikael Gunnardo

Parrelationer, föräldraskap, barn/ungdomar, kommunikation, konflikthantering, kärlek, självförtroende, föreläsare, talare, skolkurator.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund