Mikael Andersson

Mikael Andersson

Mot alla odds, född utan armar och ben, har Mikael Andersson alltid fått kämpa sig till det andra tar för givet.

I dag är Mikael inte bara gift och har fyra barn, han är dessutom egen företagare och en av landets populäraste föreläsare. I sina inspirerande och fascinerande föreläsningar berättar han med smittande leende om sitt eget sätt att angripa problem och övervinna självskapade begränsningar, och om hur detta gradvis förändrade hans egen livssituation.

Mikael Andersson är övertygad om att det yttersta ansvaret för att våga språnget ligger hos individen själv, och att man med tankens kraft och vilja kan nå sina mål och lyckas med det till synes omöjliga.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Mikael Andersson

Mental träning, prestation, mål och motivation, begränsningar, talare, bemötande, kommunikation, föreläsare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund