Mats Trondman
 • Skriv ut

Mats Trondman

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Växjö Universitet och en av landets populäraste föreläsare inom barn- och ungdomskultur.

Med mycket inlevelse och humor föreläser Mats om ämnen som identitet, ungas utsatthet, barndom och tonår – om den förlängda ungdomstiden och dess konsekvenser, hur har barn och ungdomar det i Sverige idag? Hur kommunicerar barn och ungdomar? Hur får vi våra barn att bli mer engagerade? Vad är och gör en bra vuxen?.

Mats Trondman menar att vuxna måste ”våga” vara vuxna, och diskutera, lyssna och vara närvarande med de unga. De måste skapa relationer och visa att de tar de unga på allvar. Samtidigt måste vuxna också utmana de unga, säger han.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Mats Trondman

Barn och ungdomskultur, nätkultur, engagemang, föräldraskap, relationer, kommunikation, utsatthet, identitet, talare, föreläsare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund