Martin Hedberg
 • Skriv ut

Martin Hedberg

Martin Hedberg är klimatexpert och frilansande meteorolog vid Sveriges Television. Han har tidigare varit kapten i Flygvapnet och även tjänstgjort vid Försvarsmaktens Vädercentral.

Hedberg grundade tillsammans med Europeiska Kommissionen nätverket Climate Broadcasters Network Europe år 2007, och startade även det som idag är Swedish Weather and Climate Centre SWC AB.

Hedberg är engagerad i klimatfrågor och en flitigt anlitad föreläsare ute på skolor, myndigheter och företag.

De senaste åren har han arbetat på SWC med information och strategier om klimatförändringar gentemot allmänhet, kommuner och företag.

Martin Hedberg en mycket rutinerad föreläsare som hållit över 700 föredrag och utbildningar kring miljö och klimat.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Martin Hedberg

Meteorolog, miljö, klimat, föreläsare, utbildare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund