Kelly Odell
 • Skriv ut

Kelly Odell

Kelly Odell är både amerikan och svensk och utbildad till både präst och affärsman.

Han har en gedigen erfarenhet av chefskap i stora organisationer och har tidigare bl.a. varit Senior Vice President inom Telia Sonera och försäljningsdirektör för Volvo personbilar i Sverige. Kelly är expert på hur man ska arbeta med förändring och ledarskap i organisationer och hans provokativa och raka perspektiv på ledarskap är mycket uppskattade.

Han föreläser om ämnen som förändring, krishantering, arbetsglädje, motivation, affärsetik och förhandling.

Många av oss strävar efter att effektivisera så mycket som möjligt, men i denna strävan är det viktigt att inte tappa perspektiv på vår roll i organisationen. Kelly Odell visar konkreta åtgärder för att klara detta.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Kelly Odell

Ledarskap, förändringsarbete-företag, arbetsglädje, motivation, förhandling, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund