Kajsa Wahlström
 • Skriv ut

Kajsa Wahlström

Kajsa Wahlström föreläser om könsroller, jämställdhet och genus och åberopas ofta som auktoritet när dessa ämnen dyker upp i debatter och artiklar.

Sedan 1995 har hon arbetat som pionjär med genus- och jämställdhetsarbete i förskolan och har även skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger.

Kajsa är en färgstark och kreativ föreläsare med stark verklighetsanknytning som ruskar om åhörarnas känslor och väcker mängder av tankar och funderingar. På ett handfast och upplysande sätt ger hon verkliga exempel på hur könsroller skapas och hur vi ständigt och helt omedvetet reproducerar dem.

Med stor kompetens och erfarenhet visar pedagogen Kajsa Wahlström hur det går till att vidga könsrollerna.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Kajsa Wahlström

Barn/ungdomar, barnperspektiv, jämställdhet, genus, pedagog, föreläsare, talare, utbildare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund