Josefin Uhnbom
 • Skriv ut

Josefin Uhnbom

Josefin är matintresserad entreprenör och statsvetare som driver företaget Food for Thought. Företaget arbetar med att tillvarata matlagningskompetens hos utrikesfödda kvinnors vars informella matlagningskunskaper är en väg ut i arbete.

En idé som kommer ur Josefins tidigare arbete inom arbetsmarknadsfrågor.

Josefin föreläser om social innovation och socialt entreprenörskap utifrån såväl företagets som omvärldens perspektiv. Hennes föreläsningar inspirerar och öppnar upp ögonen för olika begrepp. Josefin vill bidra till att förenkla bilden av olika perspektiv inom hållbart företagande, och inte minst inspirera andra att se hur begreppen relaterar till dem själva. I de föreläsningar som handlar mer specifikt om Food for Thought som koncept ges lyssnarna en inspirerande och tydlig bild av ett exempel på hur företaget kan bidra till problemlösning, minskad arbetslöshet och samhällsekonomiska besparingar. Och hur såväl kunder som företag kan bidra till en hållbar utveckling genom medveten konsumtion.

Josefin Uhnbom har en bred erfarenhet som omfattar såväl offentlig som privat och ideell sektor, i och utanför Sverige. Hennes resa från statsvetare till entreprenör har formats av olika erfarenheter.

Vid 24 års ålder startade Josefin upp och drev ett utbildningsföretag i Guatemala under en längre period. Där väcktes hennes intresse för hur innovation och företagande kan bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa nya jobb och verka i utsatta områden. Efter tiden utomlands inledde hon en längre tids engagemang och arbete vid Social Entrepreneurship Forum, en av de tidigare och idag etablerade aktörerna inom socialt entreprenörskap och innovation.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Josefin Uhnbom

Föreläsare, social företagande, talare, socialt entreprenörskap, hållbart företagande, utanförskap, jämställdhet, mat, matlagning, hantverk/mathantverk, innovation, kreativitet, utbildning entreprenörskap, inspiration, social rättvisa, kvinnlig entreprenör, CSR.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund