Jeanette Ohlsson
 • Skriv ut

Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning.

Med erfarenhet från att ha bott 20 år utomlands i bl. a. Libanon, Jemen, Pakistan, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sin omvärld.

I drygt 10 år har Jeanette föreläst i ämnet interkulturell kommunikation. Jeanettes föredrag och utbildningar är en blandning av humor och allvar samt teoretisk kunskap och egen erfarenhet från möten med människor från andra kulturer. Föredragen vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som vill utveckla sitt mångfaldsarbete och öka sin förståelse för möjligheter med mångfald.

Jeanette Ohlsson föreläser om bl. a.
– Hur möter vi mångfalden på våra arbetsplatser?
– Möjligheter med mångfald
– Kultur och hälsa – vård och social omsorg i det mångkulturella samhället
– Kulturella perspektiv på åldrandet
– Kulturmöten i skolan
– Religion, kultur, tradition – vad är vad?
– Likhet, olikhet och jämlikhet
– Hur bygger vi ett mänskligare samhälle?
– Tolerans, pluralism och öppenhet
– Goda möten med bärkraft
– Grundläggande kunskap om islam

Nyckelord i samband med Jeanette Ohlsson

Föreläsare, talare, utbildare, religionshistorier, mångfald, interkulturell kommunikation, kultur, mångkulturellt samhälle, kulturmöten, religion, tradition, likhet, olikhet, jämlikhet, tolerans, pluralism, islam, arabisk kultur.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund