Hans Nyström
 • Skriv ut

Hans Nyström

Hans Nyström är leg. läkare och barnpsykiatriker med specialistkompetens inom barnaålderns psykiska och nervösa sjukdomar. I sina uppskattade föreläsningar om barnuppfostran och ångest ger han åhörarna värdefulla insikter som hjälper dem att tackla problem på ett nytt och konstruktivt sätt.

Enligt Hans så bör barnuppfostran bygga på uppmuntran, inte på bestraffning. Han förespråkar ”den positiva metoden”, d.v.s. ett odelat positivt tillvägagångssätt utan tjat, mutor, hot eller sanktioner. Det är genom att ”ombetinga” barnen med kärlek och positiva känslor som lyckliga individer skapas. Hans idéer kring barnuppfostran har blivit mycket populära, inte minst bland blivande förskollärare som han föreläst för i över 18 år.

I sina föreläsningar om ångest reder Hans ut ångestbegreppets nyanser och diskuterar olika etablerade behandlingsmetoder såsom KBT, samtalsterapi, psykofarmaka, hypnos m.m. Samtidigt förser han åhörarna med viktiga redskap för självhjälp så att de kan börja adressera sina ångestbesvär på egen hand.

Hans är en mycket erfaren och engagerande föreläsare som erbjuder ett optimistiskt perspektiv på de ”tunga” ämnen han behandlar. Föreläsningarna innehåller såväl digitala demonstrationer som konkreta fallredovisningar och lämnar både formler och verktyg för fortsatt arbete i den egna verkligheten. Åhörarna får även med sig flera användbara minnesregler och slogans att dra nytta av i vardagslivet.

Nyckelord i samband med Hans Nyström

Föreläsare, talare, ångest, KBT, samtalsterapi, psykofarmaka, hypnos.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund