Hans Blix
 • Skriv ut

Hans Blix

Hans Blix har en bakgrund bland annat som jurist, ämbetsman och politiker (han var utrikesminister 1978-79 i Ola Ullstens regering). Fast han är nog mest känd som generalsekreterare för Internationella atomenergiorganet, IAEA (1981-1997) och för sitt arbete i FN.

År 2000 blev Hans Blix ordförande för FN:s inspektionskommission (UNMOVIC), som hade till uppgift att efterforska om Irak hade massförstörelsevapen. Kommissionen fann inget vilket kritiserades hårt av USA och George Bush-administrationen som hävdade att Irak framställde kemiska och biolologiska stridsmedel och kärnvapen. 2003 bildades den sk Blixkommissionen, och deras slutrapport, Weapons of Terror lades fram för FN tre år senare. Ännu en gång riktade Blix kritik mot Bush, denna gång för att ha agerat i strid mot FN-stadgan genom sitt anfall mot Irak.

Hans Blix har under många år haft en unik inblick i världspolitiken. I sina föreläsningar delger han sina erfarenheter, iakttagelser och med skarpa analyser om vilka grunder och motiv som formar politiken i världen.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Hans Blix

Politik, internationell politik, energipolitik, USA, kärnvapen, debattör, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund