Gabriella Grusell
 • Skriv ut

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell är legitimerad psykolog med inriktning på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Med en bakgrund inom företagshälsovården och dessförinnan som konsult inom risk- och krishantering har hon en bred förståelse för både de mänskliga och de organisatoriska villkoren.

Utöver detta har Gabriella ett intresse för samspelet mellan kropp, hjärna och omvärld. Sammantaget gör det att hon har en helhetssyn – i sitt sätt att förstå, förklara och arbeta framåt.

Inom företagshälsovården har hon bl.a. arbetat med insatser för individer, grupper och organisationer på teman som stresshantering, arbetsmiljö, ledarskap, grupputveckling, kränkande särbehandling, konflikthantering samt hälsostrategi och beteendeförändring för hälsa.

Gabriella Grusel föreläser om bl. a.

STRESS OCH STRESSHANTERING
– Vad är stress och varför blir vi stressade?
– Är stress nödvändigtvis dåligt?
– Signaler på stress – när behöver jag göra något åt min stress?
– Livsstil och strategier för att minska negativa effekter av stress

BETEENDEFÖRÄNDRING
– När behövs en förändring?
– Varför är det så svårt?
– Att förstå varför jag gör vissa beteenden.
– Framgångsfaktorer för hållbar förändring.

MINDFULNESS
– Vad är mindfulness egentligen?
– Hur kan jag ha hjälp av mindfulness?
– Varför är mindfulness verksamt?
– Smakprov

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE
– Kommunikation – en fråga om överlevnad
– Hinder och fallgropar
– När kommunikation fungerar och inte fungerar
– Hur komma vidare när vi kört fast?

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING – MOBBNING PÅ ARBETSPLATS
– Vad är kränkande särbehandling och vad är det inte?
– Signaler på kränkande särbehandling
– Varför uppstår kränkande särbehandling?
– Vad ska och kan jag göra som chef, kollega och drabbad?

DET GODA ARBETET – PRODUKTIVITET OCH HÄLSA
– Centrala faktorer för produktivitet och hälsa hos individer och grupper
– Möjliga sätt att skapa goda förutsättningar
– Vikten av att fånga upp tidiga signaler

FÖRNUFT OCH KÄNSLA – EN KORTSIKTIGT HJÄRNA I EN VÄRLD AV LÅNGSIKTIGA KONSEKVENSER
– Behöver förnuft och känsla ställas mot varandra?
– Varför känns det ofta bra när vi gör det vi inte vet är förnuftigt?
– Ett liv fullt av SMS-lån
– Tips för att hjälpa förnuft och känsla att samsas.

Sagt om Gabriella
”Gabriella höll en mycket uppskattad föreläsning för hela personalen om stress och vad man kan göra för att förebygga den. Hon är en skicklig och entusiasmerande föreläsare som på helt rätt nivå levererade ett väldigt intressant och givande föredrag. Jag kan varmt rekommendera henne till alla som vill förbättra sina kunskaper om hur man ska minska stressens skadeverkningar”

”Gabriella genomförde under tre tillfällen en mycket uppskattad och lärorik utbildning i stress och stresshantering för Cibers teamledare. Gabriella blandade både klinisk information, verklighetsnära exempel och handgripliga tips i hur man kan minska och förebygga stress hos sig själv eller våra medarbetare.”

Nyckelord i samband med Gabriella Grusell

Ledarskap, mobbning, mindfulness, beteenden, beteendeförändring, stresshantering, stress, livsstil, kränkande särbehandling, produktivitet, KBT, kognitiv, beteendeterapi, krishantering, företagshälsovård, föreläsare, talare, utbildare

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund