Eva Gyllensvaan
 • Skriv ut

Eva Gyllensvaan

Eva Gyllensvaan är fil.kand i beteende/kommunikationsvetenskap och har magisterexamen i interkulturell kommunikation.

Genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy, där hon byggde upp och ansvarade för produktområdet Human Relations Training Services, har Eva över 20 års erfarenhet av kundrelationer. Hon har arbetat som professionell föreläsare och utbildare sedan 1998 och hennes seminarier, föreläsningar och kurser behandlar ämnen som kundbemötande, teambuilding och interkulturella möten.

Inom området kundbemötande/kundvård får man t.ex. veta hur man man kommunicerar med varandra, och hur man utvecklar kundbemötandet, hur man bemöter olika typer av kunder och hanterar ”besvärliga människor.”

Interkulturell kommunikation är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Här får man veta hur man möter människor från andra kulturer på ett framgångsrikt sätt och hur man undviker att trampa i klaveret.

På ett pedagogiskt och insiktsfullt sätt kombinerar Eva praktiska erfarenheter med en beteendevetenskaplig bakgrund och inbjuder deltagarna till interaktion. Eva Gyllensvaan är en mycket populär föreläsare och utbildare som alltid anpassar både innehåll och utförande efter kundens speciella behov och önskemål.

Eva Gyllensvaan föreläser om bl. a.:
– Interkulturell kommunikation
– Kundbemötande/kundvård
– Teambuilding
– Bemötande i offentlig sektor

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Eva Gyllensvaan

Kundbemötande, kommunikation, interkulturell kommunikation, mångfald, teambuilding, gruppdynamik, föreläsare, talare, utbildare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund