Dag Lotsander

Dag Lotsander

Dag Lotsander har över tjugo års erfarenhet av arbete inom Toyota både i Sverige och internationellt, varav tio år som svensk försäljnings- och marknadschef.

Från 2003 ansvarade han för att introducera ”Lean”-filosofin i Toyotas svenska sälj- och marknadsbolag (”Lean” bygger bl.a. på kundfokus, respekt och eliminering av slöseri ). De kommande fem åren efter Dag Lotsanders introduktion ökade Toyotas försäljning med ca 70 procent trots att man minskade personalstyrkan.

I sina föreläsningar och utbildningar sprider Dag Lotsander kunskap om ”Lean” till företag och organisationer både i Sverige och utomlands.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Dag Lotsander

Lean, talare, organisationsförändring, ledarskap, teamutveckling, utbildare, föreläsare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund