Claes Trollestad
 • Skriv ut

Claes Trollestad

Claes Trollestad är teologie doktor, docent i Livsåskådningsvetenskap, präst i Svenska Kyrkan och medarbetare i Etikakademien.

Hans föreläsningar handlar om olika aspekter på ledarskap och om betydelsen av en gemensam värdegrund. Claes anlitas även som organisationskonsult och hjälper sina uppdragsgivare att utveckla en stabil och medveten organisationsetik, att förena ekonomisk tillväxt med mänskligt välbefinnande, samt att utveckla ett ledarskap med kommunikativ kompetens.

Claes Trollestad menar att en bra ledare måste kunna möta människor i all deras mångfald och även uppmuntra och tillvarata olikheterna. Det krävs trygghet, mod, tydlighet och självinsikt för att det kommunikativa ledarskapet ska kunna förverkligas.

Nyckelord i samband med Claes Trollestad

Kommunikation, värdegrund, talare, kulturella skillnader/affärsvärlden, ledarskap i interkulturell kontext, ledarskap och organisation, mångfald, föreläsare, utbildare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund