Carolina Woxblom
 • Skriv ut

Carolina Woxblom

Carolina Woxblom frilansande sångerska och sångcoach håller en något annorlunda föreläsning där det talas om hur musik och sång påverkar våra stresshormoner och nervsystem, publiken kommer att delta i en aktiv aktivitet och för själva känna på hur sången påverkar oss.

Att lyssna på varandra är i detta fall och kanske även andra fall grunden till samarbete och teambuilding. Genom hög kognitiv förmåga memoreras text, inlyssnandet av andras sinnesstämningar, melodi och stämmor vilket tyder på kognitiv intelligens.
Det är viktigt för oss att känna samhörighet eftersom gruppsammanhållningen då stärks och förtroendet för varandra ökar. Dessutom sprängs de hierarkiska barriärerna som är vanligt förekommande på företag.

Människor som aktivt utövar någon kulturform har en ökad livslängd, man har även kommit fram till att högt deltagande i kulturella aktiviteter minskar risken för cancer. Sång framkallar produktion av immunglobulin samt kroppens eget morfin beta endorfin vilket i sin tur leder till att immunsystemet stärks.

Önskar ni en mer djupgående presentation av musik kontra stress, föreläser Carolina tillsammans med stressforskaren Töres Theorell från Karolinska Institutet.

Töres har under 25 års tid producerat djupgående forskning kring hur vår kropp påverkas av sång. I synnerhet när det kommer till stress och prestationsförmåga.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Carolina Woxblom

Föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund