Carl Mossfeldt
 • Skriv ut

Carl Mossfeldt

Carl Mossfeldt är djupt engagerad i den globala klimatkrisen och dess konsekvenser.

Han är knuten till Tällberg Advisor med olika strategifrågor för organisationer och företag. Carl arbetar mycket med Tällberg Forum det årliga event man bjuder in ledare från hela världen för att diskutera de globala utmaningar vi står inför.

Carl hjälper företag att bli bättre på anpassning, skapa visioner, organisera och sätta upp passande strategier. Han jobbar utifrån sin djupa kunskap inom omvärldsförståelse och får företagen att förbereda och anpassa sig till de trender som styr utvecklingen på marknaden och i de samhälleliga förändringarna.

Carl Mossfeldt talar om globaliseringens hot men också dess möjligheter. Han talar om klimatkrisen och vilka konsekvenser den har för vårt samhälle samt om nya sociala och ekonomiska modeller för den tid som kommer.

Carl har utbildats vid Oxford och Cambridge i Storbritannien inom filosofi, ekonomi och poltik. Han har lång erfarenhet inom finansindustrin som strategikonsult. Carl har också bott länge i Indien där han var engagerad i microfinansiering och undervisade i utvecklingsekonomi.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Carl Mossfeldt

Föreläsare, klimat, klimatkrisen, globalisering, tällberg, talare, strategifrågor, anpassning, skapa visioner, omvärldsförståelse, sociala och ekonomiska modeller, microfinansiering, utvecklingsekonomi.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund