Carina Ahrle
 • Skriv ut

Carina Ahrle

Carina Ahrle är professionell föreläsare konsult, och utbildare med teaterutbildning, stå-upp utbildning, psykosyntesutbildning och designutbildning, HDK, samt över tjugo års erfarenhet som kostymtecknare/designer på SVT.

Grundtemat är KOMMUNIKATION. ”I mötet mellan människor”

Carina Ahrle har en mångskiftande bakgrund som är till stor hjälp när hon t.ex. talar om arbetsrelaterade situationer med målsättningen att inspirera till ett fungerande samspel mellan arbetskamrater och att öka individen och gruppens självinsikt och förståelse för egna och andras värderingar och attityder.

Carina är en strålande inspiratör som bjuder på både skratt och eftertanke. Ingen går oberörd från hennes föreläsningar, som är mycket uppskattade och populära. Carina skräddarsyr föreläsningarna och/eller kurser. Humor är grund och ledstjärna.

Carina Ahrle föreläser om bl. a.
SER DU VAD JAG SÄGER–HÖR DU VAD JAG MENAR?
Vad betyder det första intrycket? Vi möter nya människor som vi förväntas fungera tillsammans med såväl i arbetslivet som privat. Hur ser vi varandra? Hur tolkar vi varandra? Hur bemöter vi varandra? Vi är ju så olika!

KROPPSSPRÅKET
Man kan inte inte kommunicera!
Kroppsspråket är vårt största språk. Lär dig att förstå mer än det som sägs med ord. Det har du glädje av både privat och i arbetet. Vårt kroppsspråk visar kanske inte alltid detsamma som det vi säger.

HUR SKA VI KUNNA JOBBA IHOP?
Är du en typisk analytiker? Eller kanske en inspiratör? Hur olika är vi? Är du GUL, RÖD, GRÖN eller kanske BLÅ till din karaktär? Hur är den eller de människor du möter, tex. kunden för en slags person? Hur ska jag göra för att just den kunden ska få förtroende för mig? Hur ska vi bemöta varandra?

En föreläsnings-föreställning om hur vi ska kunna arbeta och fungera tillsammans. Det handlar om bemötande, status och samarbete Det är en interaktiv föreläsning, där deltagarna/publiken engageras på olika sätt. Skräddarsytt efter kundens behov.

Nyckelord i samband med Carina Ahrle

kommunikation, kroppsspråk, olikheter, arbetsmiljö, samarbete, bemötande, attityder, värderingar, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund