Carin Götblad
 • Skriv ut

Carin Götblad

Carin Götblad har lång erfarenhet som chef i olika verksamheter och på olika nivåer. Carin har varit länspolismästare i Stockholms län i nära tio år, med 7 500 anställda, och även i Värmland och på Gotland.

Vid jakten på Anna Lindhs mördare 2003 blev hon känd för svenska folket för sin personlighet och positiva sinnelag.

Sedan dess har hon synts i flera olika sammanhang i TV vilket bidragit ytterligare till hennes popularitet.

2007 blev Carin Götblad utnämnd till Årets chef. Året därpå blev hon utsedd till Årets Yrkeskvinna, och fick även Affärsvärldens ledarskapspris till Årets Ledare med följande motivering: ”Genom ett kreativt, målmedvetet och starkt personligt ledarskap har pristagaren förändrat och förnyat en stor och traditionstyngd organisation. Resultatet är effektiviseringar, stärkt intern moral och höjt anseende för myndigheten.”

Carin Götblad är en mycket omtyckt föreläsare inom ämnen som ledarskap, personligt ledarskap och organisationsförändringar. Carin anser att det är viktigt att få sina medarbetare att känna att de är duktiga och därför ska man ofta ge beröm, – Det ger ALLTID bäst effekt att spela på människors goda sidor.

Carin berättar om sitt ledarskap och ger konkreta tips och idéer kring motgångar och framgångar. Hur hon involverar medarbetare underifrån och upp. Vikten av att inflytande och ansvar hänger ihop. Hur hon arbetar med viktiga värderingsfrågor som bemötande och attityder, mångfald, jämställdhet och nytänkande. Samt hantera media och mediedrev.

Carin Götblad är i grunden förskollärare, sadlade om till jurist och utbildade sig sedan vidare till polischef, såväl i Sverige som vid FBI. Carin har även lång erfarenhet som styrelseledamot i andra myndigheter och bolag.

Nyckelord i samband med Carin Götblad

Ledarskap, personligt ledarskap, chefsskap, organisationsförändringar, medarbetarskap, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund