Bo Ekman
 • Skriv ut

Bo Ekman

Bo Eman är grundaren bakom Tällberg Foundation, en ideell organisation som verkar internationellt via sina möten med ledare från hela världen där man diskuterar frågor som globalisering samt omställningen inom samhället och näringslivet.

Bo Ekman sitter som styrelseordförande i Tällberg Foundation och är en av dem som anordnar det årliga Tällberg Forum. Bo är dessutom författare bakom ett flertal böcker och är ständigt aktiv inom samhällsdebatten. Han diskuterar främst frågor som berör miljö. Han var grundare till Sifo Management Group och har arbetat mycket inom Volvo samt verkat som professor vid Uppsala och Umeå Universitet.

Bo talar utifrån ett humanistiskt perspektiv och lyfter alltid fram de etiska och moraliska aspekterna inom näringslivet. Han talar om globalisering och vad vi behöver förändra inom företag och organisation, han talar mycket om omvärldsanalys och förändringsarbete.

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Bo Ekman

Miljö, globalisering, hållbar utveckling, humanistiskt perspektive, omvärldsanalys, förändringsarbete, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund