Astrid Boisen
 • Skriv ut

Kokbok för chefer är en bok om kommunikation och ledarskap.

Astrid Boisen

Astrid Boisen är beteendevetaren som gillar att läsa ekonomi och hon har många års erfarenhet av att leda människor i förändring.

Hennes språngbräda var Gyllenhammars modernisering av medarbetarskapet när Volvo byggde ny fabrik i Uddevalla.

Astrid höll i konceptet med hur man tränar ansvar och personligt ledarskap och det gav ringar på vattnet.

När Astrid senare blev region- och marknadschef på Previa Väst blev utfallet att kund- och marknadsanpassningen ökade. Hennes insatser förde med sig en Turn Around och ett av de absolut bästa resultaten i landet.

Hon är direkt och okomplicerad vilket gör henne lätt att lyssna till, och med hjälp av några få roliga bilder gör Astrid även det svåra enkelt att förstå.

Sedan många år är Astrid Boisen verksam som konsult. På ett inspirerande sätt berättar Astrid Boisen hur man når fram med rätt budskap, styr energi och förändring, hur man mognar i sitt ledarskap och bygger team. Hon föreläser och undervisar också i konflikthantering, personlig utveckling, projektarbete och effektivitet. Astrid är dessutom en mycket uppskattad konferencier och moderator.

Astrid Boisen föreläser om bl. a.

TÄNKA SNABBT OCH LÅNGSAMT, INTUITIVT OCH LOGISKT, RENT AV NYTT
Astrid Boisen reflekterar kring hur vi tänker, något som vi kanske inte tänker så ofta på. Hon gör det utifrån ekonomipristagaren Daniel Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt”, en minst sagt omtumlande läsning. Hans iakttagelser, reflektioner och forskning visar att vi är långt ifrån medvetna om hur vi använder våra tankar. Vi har två system för tänkande. Det ena är ständigt påkopplat medan det andra ligger på latsidan för det mesta och bara rycker ut på medveten beställning. Om vi ökar vår medvetenhet om de båda systemen, och vad de gör med oss, kan vi öka vår förmåga att ta kloka(re) beslut.

Men hur ofta vågar vi ändra våra tankar i grunden? Astrid kommer att knyta an till en välkänd färgmodell för olikheter, som bygger på CG Ljungs teorier och som finns med i hennes bok ”Kokbok för chefer & vanligt folk”. Den färgmodellen finns i många tappningar och har fått stor spridning över hela världen men med Kahnemans nya tankar – och forskning på området – finns all anledning att ompröva delar av den. En del i den håller, men inte allt. Dags att tänka i nya perspektiv.

KOMMUNIKATION MED DRAGKRAFT I SEGLET
Att kommunicera klokt är som att segla. Man gör det bäst genom att fånga kraften i rummet så den verkar i rätt riktning. Annars tar energin under ytan mötet dit man inte vill. Astrid Boisen har utvecklat The LIFE Boat Model, som på ett visuellt och enkelt sätt beskriver hur man gör för att lyckas. Hon reflekterar kring vad kommunikation är utifrån tankarna i sin ”Kokbok för chefer & vanligt folk” där hon i enkla bilder och texter samlat många års erfarenheter av kommunikation i alla tänkbara sammanhang.

Egentligen finns det ingen skillnad på hur man kommunicerar som chef eller medarbetare, eller för den delen med vänner och familj. Men det finns saker att tänka på, saker som har avgörande betydelse för om budskapet kommer att nå hela vägen fram och rätt mottaget. Astrid kommer att visa hur viktigt det är att ha en öppen inställning till budskap, också sina egna. De kan ju faktiskt ibland bli ännu bätttre i mötet med andra. Så hur vi leder oss själva – och andra – i samtal, det är väsentligt och det som avgör hur framgångsrika vi är eller kan bli.

Nyckelord i samband med Astrid Boisen

Kommunikation, ledarskap, kreativitet, förändring, konflikthantering, personlig utveckling, mod, tänka, tänkande, inspiratör, talare, utbildare, föreläsare, moderator

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund