Annika Axelsson
 • Skriv ut

Annika Axelsson

Annika Axelsson föreläser och samtalar om hållbar utveckling för näringsliv och civilsamhället. Annika Axelsson står bakom det fantastiska projektet Dem Collective som är ett textilföretag i Sri Lanka där rättvis lön, bra arbetsförhållande och ekologiskt hållbarhet råder.

Ett företag som inspirerar och får oss att fundera kring frågor om hur produktion kan ske på ett rättvist och ekologiskt hållbart sätt.

Annikas föreläsningar handlar om hur världen kan bli en bättre plats med utgångspunkt i företagande. Hon använder sig ofta av det viktiga begreppet CSR som är ett tänkesätt kring produktion och utveckling. Hon talar även om nyckelbegreppet Transparens som handlar om att nå nya marknader och kommande generationer.

Annika Axelsson vill inspirera och bidra till att möten och handel över gränser växer. För henne är det viktigt att man omsätter ord i handling. Annika har tidigare fältarbetat i Afrika, Asien och Europa. Annika Axelsson är ledamot i Västra Götalandsregionens CSR-styrelse, hon har tagit emot priset Social Capitalist Award och 2008 fick hon Folksams Miljöpris samt Miljöpartiets Kongresspris.

Annika Axelsson föreläser om bl. a.
– Social ekonomi ur globalt perspektiv
– Rättvisa och människovärdighet
– Fair trade och ekologisk hållbarhet
– Smart företagande över gränserna
– Entreprenörskap

Sagt om Annika Axelsson
”Idag är jag jättestolt, vi hade Annika Axelsson, grundare och vd för konfektionsföretaget Dem Collective, som inspirationsföreläsare på dagens Next & Now lunch. Jag är tämligen övertygad att dagens 40 nätverkare fick en härlig kick av den energifulla och superspontana Annika.”

Nyckelord i samband med Annika Axelsson

Föreläsare, hållbar utveckling, talare, kvinnlig entreprenör, CSR, Transparens, social rättvisa.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund