Anna Bennich Karlstedt

Anna Bennich Karlstedt

Anna Bennich Karlstedt är legitimerad psykolog med inriktning på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Hon syns ofta som bisitare i radio- och TV-program.

Anna har mångårig erfarenhet av företagshälsovården där hon bl.a. arbetat med stresshantering, sömnbehandling, konflikthantering, kränkande särbehandling, samt olika ledarskapsutbildningar.

Sedan 2005 har hon också sysslat med problemområden som ångestsyndrom och depression.

Anna Karlstedts förmåga att på ett okonstlat, engagerat och ofta humoristiskt sätt förmedla psykologisk kunskap gör henne till en uppskattad föreläsare i alla sammanhang hon ställer upp i. Hon ger sina åhörare många konkreta tips på saker som kan förbättra deras vardagsliv.

Anna Bennich Karlstedt föreläser om bl. a.
– Stress och stresshantering
– Kommunikation
– Konflikthantering
– Sömnsvårigheter
– Beteendeförändringar
– Missbruk
– Mindfulness
– Ledarskap
– Sexuella trakasserier

Nyckelord i samband med Anna Bennich Karlstedt

Stresshantering, kommunikation, sömn, KBT, konflikthantering, förändringsarbete, utbildare, mindfulness, ledarskap, Sexuella trakasserier, missbruk föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund