Anna Dyhre

Anna Dyhre

Anna Dyhre är expert på employer branding och var tidigare chef för Universum. Anna är född på 70-talet och har en jur. kand.

Employer Branding handlar om hur man som företag ska gå tillväga för att bli en attraktiv arbetsgivare. Anna har arbetat med detta sedan 1996, och hon talar om olika aspekter av Employer Branding – varumärket som arbetsgivare.

Anna Dyhre pratar om vilka tankar och värderingar man har som ung akademiker, och vad arbetsgivarna måste förstå för att locka dem. Också om vad organisationer måste bereda sig på när nästkommande generationer kommer ut i och intar arbetslivet. Detta kommer ställa helt andra krav på arbetsgivarna, de som är mest lyhörda och flexibla kommer att lyckas bäst. Det kommer bli allt viktigare för arbetsgivarna som kommer spara pengar på både kort och lång sikt.

Nyckelord i samband med Anna Dyhre

Employer branding, arbetsmarknaden, 80-talister, 90-talister, varumärke, framtid, trender, omvärldsanalys, föreläsare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund