Ann-Katrine Roth
 • Skriv ut

Ann-Katrine Roth

Ann-Katrine Roth är jämställdhetskonsult, föreläsare, författare och jurist. Hon är grundare av företaget E(uro) QUALITY – Jämställdhetskonsult AB. Ett företag hon startade så tidigt som 1993 med utgångspunkt i att jämställdhet är ekonomiskt lönsamt.

Ann-Katrine Roth har tidigare erfarenhet inom bank-och finansbolag samt JämO. Hon undervisar i ämnet likabehandling och ickediskriminering. Hon är känd för att ha myntat begreppet ”män väljer män”. Ann-Katrine har även skrivit böckerna ”Jämställdhetsboken”, ”Mångfaldsboken” och ”Det lönsamma mångfaldsarbetet”.

Ann-Katrine har medverkat i TV som programledare för SVT:s ”Jobba jämt” 2008. Och det är tack vare henne yrkestiteln jämställdhetskonsult finns. Ann-Katrine är även aktiv som rådgivare i frågor om jämställdhet och mångfald i HR föreningens expertpanel och har tidigare varit ordförande för nätverket för jämställdhet och JA-föreningen. Ann-Katrine föreläser om mångfald och jämställdhet ur olika perspektiv då hon går in på lönsamhet, ledarskap, praktiskt arbete och lagar.

Nyckelord i samband med Ann-Katrine Roth

Föreläsare, jämställdhet, mångfald, kvinnlig entreprenör, författare, jurist.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund