Anita Ekwall
 • Skriv ut

Anita Ekwall

Anita Ekwall är föreläsare, författare, konsult, chefsutbildare och företagsledare. Anita blir ofta anlitad när olika företagskulturer möts för att gå ihop.

Anita tycker att det är bra att förbereda sig på de problem som ofta dyker upp.

Anita som är expert på kulturskillnader pratar om hur förutsägbart det kulturella beteendet är och att det på grund av detta alltid lönar sig för företagen att införskaffa kunskap i ämnet.

Anita talar om hur det är att leda en internationell organisation, om hur man utnyttjar de många fördelarna med mångfald samt om skillnader i kultur, ledarskap och organisation. För Anita Ekwall är det viktigt med mångfald och öppenhet, hon menar att det gagnar de allra flesta och ofta leder till de rätta besluten.

Anita Ekwall har synts till vid de senaste årens stora företagsköp över gränserna då hon anlitats som konsult eller samordnare och har sedan länge haft en unik position inom affärsvärlden. Anita Ekwall är dessutom medlem i European Woman Management and Development. Hon är specialist på internationella affärskulturer samt kulturskillnader.

Anita Ekwall föreläser om bl. a.
– Internationell affärskultur
– Kulturskillnader och attityder
– Företagsfusioner och internationella sammanslutningar
– Mångfald
– Organisation och ledarskap

Språk
Svenska – engelska

Nyckelord i samband med Anita Ekwall

Konsult, ledarskap, talare, författare, föreläsare, mångfald.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund