Anders Parment
 • Skriv ut

Anders Parment

Anders Parment är ekonomie doktor, lektor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Han har en imponerande och lång meritlista.

Han brinner för företagsekonomi och gillar att kommunicera sina budskap i föreläsarmiljö.

Anders forskar om hur individer relaterar till varumärken, konsumtion och arbetsmarknad. Hans huvudfokus är marknadsföring, strategier, omvärldsanalys och konsumentbeteende.

Anders är en mycket uppskattad föreläsare. Han vet hur man pratar med sina åhörare om svåra ämnen på ett lättillgängligt sätt. Hans engagemang smittar av sig på publiken.

Anders Parment föreläser om bl. a.
GENERATION Y
Om att vara beredd på 80-talisterna som konsumenter och medarbetare.

EMPLOYER BRANDING
Om att göra sin organisation attraktiv som arbetsplats och vad som krävs för att rekrytera de medarbetare som förbättrar organisationens konkurrensförmåga.

KONKURRENSFÖRDELAR
Om hur ett företag kan identifiera och utveckla konkurrensfördelar som ger företaget ökad attraktionskraft, lönsamhet och kundnöjdhet på en konkurrensintensiv marknad.

STRATEGIANALYS
Om hur en översyn av organisationens strategi är nödvändig, då nuvarande inriktning inte har potential att fungera långsiktigt.

VARUMÄRKESUTVECKLING
Om hur varumärken fungerar, och varför det är angeläget att satsa på att stärka sitt varumärke.

Språk
Svenska – Engelska

Nyckelord i samband med Anders Parment

Föreläsare, ekonomie doktor, lektor, varumärken, konsumtion, omvärldsanalys, konsumentbeteende, Generation Y, 80-talister, Employer Branding, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund