Anders Magnusson
 • Skriv ut

Anders Magnusson

Anders Magnusson kommer från en tungt kriminell bakgrund med grova rån, stölder och missbruk. I början av 90-talet kallades han för Gorbyrånaren och dömdes senare till 6,5 år i fängelse.

Men Anders lyckades vända på sitt destruktiva leverne. Han tog en examen på Handelshögskolan och utbildade sig även vid The Grief Recovery Institute i USA inom sorgbearbetning.

Sedan 2001 utbildar han sjukvårspersonal, psykologer, diakoner och andra som träffar människor med sorg. Anders arbetar även med rehabilitering av människor som är långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Hur gör man för att gå vidare om man har drabbats av sorg? Utifrån Anders Magnussons egna erfarenheter av kriminalitet, separationer, dödsfall och missbruk berättar han hur man vänder smärtan och förtvivlan till läkning och glädje. Hans personliga erfarenheter varvas med information om hur man genomför sorgbearbetning och läkning av sina känslomässiga sår.

I Anders föreläsningar talar han också utifrån sin bakgrund som kriminell. Frågor som tas upp är varför väljer man att bli kriminell, vilka är drivkrafterna, normer – värderingar, hur planerar man brott.

Nyckelord i samband med Anders Magnusson

Sorg, bearbetning, separation, kriminalitet, missbruk, utbildare, föreläsare, talare.

 • Anders ”Ankan” Johansson
  10 januari - Hylte
 • Petra Lundström
  15 januari - Stockholm
 • Maria Wetterstrand
  22 januari - London
 • Lars JO Larsson
  23 januari - Stckholm
 • Maria Wetterstrand
  23 januari - London
 • Björn Eriksson
  30 januari - Östersund